Aska

Aska bergtäkt är belägen i Östergötland utanför Linköping.

Försäljning och mottagning av material sköts av Svevia.

Eventuella frågor med anledning av verksamheten i täkten besvaras av:

Aska bergtäkt Tele 010-458 15 84

Svevia Beläggning

Mattias Petersson