Mottagning av massor

Vi vill betona vikten att vi enbart tar emot ”Rena massor” på Aska.

Täkten är öppen:
Vardagar mellan 06:30-16:00
Fredagar och dag innan helgdag 06:30-15:30

Mottagning av massor på Aska sköts av Svevia.