Om Företaget

Vi är ett entreprenadaktiebolag som har funnits i Linköping sedan 1969.
Dessförinnan var vi verksamma i Västerviksområdet och med ett större
projekt att bygga ut Dalarö’s vägnät.

Vi har idag två stycken D6´or och en D8´a.

Samtliga maskiner hanteras av mycket kompetenta piloter.

Vi är bland annat specialiserade på dammbyggnation.